ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

 • Αναθεώρησεις Διπλωμάτων

 • Αναθεωρήσεις διπλώματων με εξέταση απο Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε)

 • Αντίγραφα διπλωμάτων (λόγω κλοπής,απώλειας,φθοράς)

 • Εκδόσεις διπλωμάτων Ευρωπαικού Τύπου ("Καρτελάκι")

 • Εκδόσεις και αναθεωρήσεις Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου

 • Εκδόσεις και αναθεωρήσεις Ειδικής Άδειας Ταξί

 • Μετατροπές σε ερασιτεχνικό δίπλωμα λόγω συνταξιοδότησης

 • Απαλοιφή κωδικού 114

 • Μεταφράσεις διπλωμάτων

 • Επαναχορήγηση διπλωμάτων λόγω ΣΕΣΟ (αφαίρεση διπλώματος λόγω Point System)

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Μεταβιβάσεις Ι.Χ και Φορτηγών Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων (λόγω κλοπής,απώλειας,φθοράς)

 • Έκδοση νέων πινακίδων κυκλοφορίας

 • Διεκπεραιώσεις αυτοκινητιστικών υποθέσεων σε Εφορίες Άδειες Τρέυλερ και Μεταβιβάσεις Τρέυλερ

 • Αλλαγές χρώματος

 • Προσωρινές Ακινησίες

 • Οριστικές Διαγραφές

 • Δήλωση ABS

 • Δήλωση υγραεριοκίνησης

 • Έκδοση Κληρονομικής άδειας