ΑΜ - ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ (Όριο Ηλικίας 16 ετών)

Μοτοποδήλατο δίκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45km/h και κυλινδρισμού έως 50cm3 ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτρικό κινητήρα.

Μοτοποδήλατο τρίκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45km/h και κυλινδρισμού έως 50cm3 ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτρικό κινητήρα.

Ελαφρό τετράκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45km/h, μάζας κενού οχήματος έως 350kg και κυλινδρισμού έως 50cm3 ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτρικό κινητήρα.

 

Α1 ΜΗΧΑΝΗ (Όριο Ηλικίας 18 ετών)

Μηχανή κυλινδρισμού έως 125cm3, με ισχύ έως 11KW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο απο 0,1KW/kg.

Μηχανοκίνητο τρίκυκλο με ισχύ έως 15KW.

 

Α2 ΜΗΧΑΝΗ (Όριο Ηλικίας 20 ετών)

Μηχανή με ισχύ έως 35KW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο απο 0,2 KW/kg.

 

Α ΜΗΧΑΝΗ (Όριο Ηλικίας 24 ετών ή 22 ετών αν κατέχει 2 έτη την κατηγορία Α2)

Οποιαδήποτε μηχανή ή μηχανοκίνητο τρίκυκλο με ισχύ άνω των 15KW.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ

  • 4 Φωτογραφίες Διαβατηρίου

  • Ταυτότητα

  • Επίσημο Έγγραφο ΑΦΜ

  • Βιβλιάριο Ασθενείας

ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΜΗΧΑΝΗΣ

  • 2 Φωτογραφίες Διαβατηρίου

  • Ταυτότητα

  • Δίπλωμα

  • Επίσημο Έγγραφο ΑΦΜ