Κατηγορίες

C1 Φορτηγό (Όριο Ηλικίας 18 ετών)

Αυτοκίνητο μεταφοράς εμπορευμάτων (Φορτηγό) μάζας από 3.500 Kg έως 7.500 Kg και έως 8 θέσεων εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με ρυμουλκούμενο μάζας έως 750 Kg.

C1E Φορτηγό (Όριο Ηλικίας 18 ετών)

Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας C1 με ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 Kg και υπό την προυπόθεση ότι, η μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 12.000 Kg.

Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 3.500 Kg και υπό την προυπόθεση ότι, η μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 12.000 Kg.

C Φορτηγό (Όριο Ηλικίας 21 ετών ή 18 ετών με Π.Ε.Ι.)

Αυτοκίνητο μεταφοράς εμπορευμάτων (Φορτηγό) μάζας από 3.500 Kg και έως 8 θέσεων εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με ρυμουλκούμενο μάζας έως 750 Kg.

CE Φορτηγό (Όριο Ηλικίας 21 ετών ή 18 ετών με Π.Ε.Ι.)

Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας C με ρυμουλκούμενο ή ημι-ρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 Kg.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΡΧΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟ

 • 4 Φωτογραφίες Διαβατηρίου

 • Ταυτότητα

 • Δίπλωμα

 • Επίσημο έγγραφο ΑΦΜ

 • Βιβλιάριο Ασθενείας

ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟ (ΕΧΟΝΤΑΣ ΗΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ)

 • 2 Φωτογραφίες Διαβατηρίου

 • Ταυτότητα

 • Δίπλωμα

 • Επίσημο Έγγραφο ΑΦΜ

ΑΡΧΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟ+ΠΕΙ

 • 6 Φωτογραφίες Διαβατηρίου

 • Ταυτότητα

 • Δίπλωμα

 • Επίσημο έγγραφο ΑΦΜ

 • Βιβλιάριο Ασθενείας

ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟ+ΠΕΙ (ΕΧΟΝΤΑΣ ΗΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ)

 • 4 Φωτογραφίες Διαβατηρίου

 • Ταυτότητα

 • Δίπλωμα

 • Επίσημο έγγραφο ΑΦΜ