Δίπλωμα Β κατηγορίας (αυτοκίνητο) 

Όριο Ηλικίας 18 ετών

Με το δίπλωμα Β κατηγορίας μπορεί κανείς να οδηγεί:

  • Αυτοκίνητo μάζας έως 3.500 Kg και έως 8 θέσεων εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με ρυμουλκούμενο μάζας έως 750 Kg.

  • Τετράκυκλο, εκτός του ελαφρου τετρακύκλου, μάζας κενού οχήματος έως 400 Kg ή έως 500 Kg στη περίπτωση οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων και του οποίου η μέγιστη ισχύς του κινητήρα δεν υπερβαίνει τα 15 kW.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Ταυτότητα,

  • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου,

  • Α.Φ.Μ. (σε δημόσιο έντυπο),

  • Αριθμός μητρώου ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κ.α.)

Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία έκδοσης παραβόλων και του δελτίου υποψηφίου οδηγού στην διεύθυνση μεταφορών εώς και την παραλαβή του διπλώματος σας.

Θεωρητικά Μαθήματα (21 ώρες)

Τα μαθήματα θεωρίας είναι υποχρεωτικά και πραγματοποιούνται εντός της σχολής σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα με όλα τα σύγχρονα εποπτικά μέσα. Στα θεωρητικά μαθήματα γίνεται επεξήγηση όλου του βιβλίου με σκοπό την εμπέδωση του ΚΟΚ.

Πρακτικά Μαθήματα (25 ώρες)

Τα πρακτικά μαθήματα πραγματοποιούνται από έμπειρους εκπαιδευτές με καινούργια οχήματα και γίνονται κάτω από όλες τις οδηγικές  συνθήκες έτσι ώστε ο αρχάριος μαθητής να γνωρίσει την ασφαλή οδήγηση με τον σωστό τρόπο αλλά και να προετοιμαστεί κατάλληλα για τις εξετάσεις.